• PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

  • PAN-ALL, the Flush partition factory

 

MILIEUCHARTER PAN-ALL N.V.

Als toonaangevend fabrikant van voert de firma Pan-All een proactief milieubeleid. Milieuzorg maakt deel uit van ons dagelijks bedrijfsbeleid. Daarbij gaan we verderdan het louter naleven van regel- en wetgeving. Reeds jarenlang streven we naar een minimale impact van onze productie en onze wandsystemen op het milieu. Het proactief beleid voor duurzame ontwikkeling wordt gevoerd op de verschillende vlakken.

DUURZAME WANDSYSTEMEN

Systeemwanden zijn op zich een zeer milieubewust systeem. Door toepassing van onze Flush systeemwanden benadrukt u de duurzaamheid van uw gebouwen. De Flush wandsystemen zijn budgetvriendelijk, milieubewust en passen dankzij hun grote flexibiliteit in een groene leefomgeving. Uw onderneming groeit. Afdelingen worden toegevoegd of gebundeld. De beschikbare ruimte moet snel en naadloos kunnen ingericht worden op elke gewijzigde behoefte. Dankzij hun doordacht concept creëren de Flush systeemwanden in een mum van tijd een stijlvolle en functionele werkomgeving. De Flush systeemwanden groeien met u mee en staan op ieder moment borg voor een optimale benutting van de beschikbare ruimte. Onze systeemwanden zijn 100% herbruikbaar. Wijzigingen van uw kantoorruimtes worden snel uitgevoerd en dit zonder vernietiging of vervuiling. Onze systeemwanden hebben veel voordelen ten opzichte van de gangbare scheidingswanden. De grootste voordelen zitten in de eenvoudige en snelle plaatsing, kant en klare levering, droge plaatsing (ten opzichte van gipskartonwanden) en een zeer grote flexibiliteit in het hergebruik. Akoestische, brandwerende en esthetische eigenschappen blijven intact ook na het demonteren en hermonteren van onze wandsystemen.

DUURZAME MATERIALEN

De flexibiliteit en de zeer hoge kwaliteit van alle gebruikte materialen garanderen een uitzonderlijk lange levensduur van onze systeemwanden. Onze systeemwanden zijn vervaardigd uit een zo maximaal mogelijk percentage gerecycleerd materialen.

Gebruik van spaanderplaten met een PEFC-label en laagste formaldehyde-uitstoot klasse E1 in overeenstemming met norm EN 13986. PEFC is een label dat de consument garandeert dat het hout of het papier zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. PEFC, een niet-gouvernementele milieuorganisatie, is het letterwoord voor ’Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes’. Het PEFC-systeem dat wereldwijd vertegenwoordigd is, is actief in certificatie van duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Lakken van de zichtbare profielen volgens het Qualicoat-label. Isoleren met rotswolproducten, deze zijn ongevoelig voor veroudering, zodat de eigenschappen gedurende onbeperkte tijd behouden blijven. Ook is rotswol kiemvrij en anorganisch. Het kan daardoor geen voedingsbodem vormen voor bacteriën of schimmels.

ENERGIEBEWUST

Pan-All wil het bewustzijn en de discipline op vlak van milieu van zijn medewerkers ontwikkelen om zo concrete resultaten te bereiken via individuele en gemeenschappelijke initiatieven. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het gebruik van carpoolen en fiets te stimuleren. Maar ook door energie te besparen, zoals onder meer elke avond de lichten, computers en printers uit te schakelen, te investeren in spaarlampen en de lichten te doven in onbezette kantoren. Bij de inkoop van grondstoffen en nieuwe investeringen wordt er rekening gehouden met de invloed van de aangekochte goederen op het milieu. Indien mogelijk wordt er overgeschakeld op milieuvriendelijke grondstoffen en systemen. Bij de aankoop van nieuwe installaties en machines wordt er reeds in de studiefase rekening gehouden met mogelijke milieubelastende effecten van de installaties en indien nodig maatregelen getroffen om hinder te voorkomen of beperken.

AFVALBEHEER

Een goed beheer van afval is gebaseerd op 3 pijlers: voorkomen, sorteren en recycleren. Afval voorkomen dient steeds de eerste prioriteit te zijn in het afvalstoffenbeleid. Een eerste belangrijke stap hierbij is om zoveel mogelijk afval arm te consumeren en duurzame materialen en systemen te gebruiken. De meeste afvalstoffen zullen selectief ingezameld worden. Tijdens het inzamelen is het streven naar een optimale scheiding van materialen een belangrijk aandachtspunt. Aan de basis hiervan ligt ofwel de mogelijkheid tot hergebruik of recyclage ofwel bepaalde gevaareigenschappen die maken dat het afval in specifieke verwerkingsinstallaties moeten verwerkt worden. In een optimaal bedrijfsafvalbeleid dient men te streven naar een gescheiden inzameling van glas, papier en karton, hout, metaal en restafval. Het is belangrijk om het afval voor recyclage zo vroeg mogelijk in de productiecyclus van dat afval van de rest te scheiden. Men mag uiteraard hierbij de economische factoren niet uit het oog verliezen. Die zullen er vaak toe leiden dat verschillende soorten recycleerbaar afval gelijktijdig selectief ingezameld worden. Hierbij dient er maximaal zorg gedragen te worden dat het betreffende afval niet met andere stoffen of producten gemengd wordt. Te allen tijde dient men rekening te houden dat deze behandelingen gebeuren op een manier waarbij zowel voor het milieu als zowel voor de mensen die het inzamelen een absolute veiligheid gewaarborgd wordt. Zowel het gevaarlijk als het niet-gevaarlijk afval wordt afgevoerd in overeenstemming met de milieuwetgeving van toepassing.

 

 

 
 

Webdesign : ETS-Informatics | © 2023 PAN-ALL nv systeemwanden, alle rechten voorbehouden | Sitemap